Stockholm Reseach Unit

Tjänster

 

Business Intelligence och kvalificerad research

Dagens affärsklimat kräver en lyhördhet och en förmåga att agera snabbt och korrekt i linje med att affärsvillkoren förändras.
Läs mer om Business Intelligence och kvalificerad research...»

 

Företagsprofiler – Corporate Due Diligence

Kvalitativa analyser av företag är värdefulla i flera olika sammanhang.
Läs mer om Företagsprofiler – Corporate Due Diligence...»

 

Personprofiler – Personal Due Diligence

En stabil relation bygger på förtroende och trygghet, inte minst i affärssammanhang. Förtroende och säkerhet får du när du har kontroll och känner tillit.
Läs mer om Personprofiler – Personal Due Diligence ...»

 

Media och journalistik

En hörnsten i vår verksamhet är det skrivna ordet och med vår bakgrund inom journalistiken kan vi det gedigna artikelhantverket. Vi har dock ingen TV-journalistisk erfarenhet varför vi inte medietränar.
Läs mer om Media och journalistik ...»

 

Omvärldsanalys

Trots att det idag talas mycket om ett informationsöverflöd är det inte säkert att det produceras mer data och information. Snarare är det så att informationen sprids över fler kanaler och är mer lättillgänglig, varför det är svårt att nå ett informationsövertag.
Läs mer om Omvärldsanalys...»

 

Kvalitativ medieanalys

Medieanalyser försöker vanligen besvara hur ett företag, en organisation eller en företeelse framställs i media, men sällan besvaras den kanske viktigaste frågan – vad betyder det att vi framställs på det sätt vi gör?
Läs mer om Kvalitativ medieanalys...»

 

Politisk analys

Hos många av våra kollegor inom konsultvärlden kallas politisk analys och rådgivning för Public Affairs. Vi gillar dock begreppet politisk analys som benämning på penetrering av besluts-processer, argument och ståndpunkter, aktörer, debatter och politiska scenarion.
Läs mer om Politisk analys...»