Stockholm Reseach Unit

 

 

 

 

Stockholm Research Unit

Stockholm Research Unit

Vi är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom omvärlds- och medieanalys,
research, business intelligence och medieindex.

 

 

Omvärldsanalys

Trots att det idag talas mycket om ett informationsöverflöd är det inte säkert att det produceras mer data och information... Läs mer...»

Personprofiler

En stabil relation bygger på förtroende och trygghet, inte minst i affärssammanhang. Förtroende och säkerhet får du när du... Läs mer...»