Stockholm Reseach Unit

Personprofiler – Personal Due Diligence

 

En stabil relation bygger på förtroende och trygghet, inte minst i affärssammanhang. Förtroende och säkerhet får du när du har kontroll och känner tillit.

Kontroll och tillit är i sin tur mycket mer än att bara lita på en magkänsla. Det finns ett otal exempel på affärsrelationer som har raserats när det visat sig att endera part har undanhållit information och friserat sanningen om sig själv. Att etablera en affärsrelation utan skärskåda individen är alltså att ta en onödig risk.

 

För att minimera denna risk har SRU specialiserat sig på att granska individer, ofta inför affärssamarbeten. Förutom att syna uppväxt, familjesituation, meriter och karriär kontrollerar vi även juridiska uppgifter, konkurser, skulder, risker, lik i garderoben och mycket mer. Människan lämnar fler fotavtryck än vad man kan ana.

 

Våra personprofiler används till en mängd olika ändamål, t.ex.

  • Investeringar - granskning av entreprenörers eller hela ledningars meriter, track-record, image, etc.

  • Affärssamarbeten – försäkran om att inga lik i lasten döljs, etc.

  • Nätverksbilder – hur ser individens nätverk ut. Stort eller litet? Väger det tungt eller lätt? Inflytande? Vilka kompetenser finns?

  • Rekrytering – objektiva CV:n och CV-kontroll vid tillsättande av betydelsefulla poster, etc.

  • Politiska profiler – porträtt av politiker och ministrar inför möten eller som kunskapshöjare – bakgrund, uppdrag, ansvarsområden, politisk profil, drivkrafter etc.

  • Djävulens advokat-uppdrag – vilka svagheter, brister, lik i lasten finns i den egna ledningsgruppen? Vilka rykten kan uppstå? Kan känsliga uppgifter nå offentligt ljus?