Stockholm Reseach Unit

Business Intelligence och kvalificerad research

 

Dagens affärsklimat kräver en lyhördhet och en förmåga att agera snabbt och korrekt i linje med att affärsvillkoren förändras.

Kunskap om affärspremisserna och dess förändring kan erhållas genom Business Intelligence. Business Intelligence är att systematiskt söka information i syfte att erhålla särskild kunskap, tillgodogöra sig denna och låta den bilda grund för ett beslut.

 

Vi hjälper våra uppdragsgivare med såväl snabb efterforskning på djup eller ytlig nivå för att ge svar på en konkret fråga – kvalificerad research – som mer djuplodande analys av t.ex. en förändring eller ett fenomen – Business Intelligence. Som i allt vårt arbete är det klientens behov som styr omfattning och inriktning. Gemensamt är behovet av kompetent belysning av en fråga.

 

Vårt sätt att arbeta med Business Intelligence är enkelt uttryckt att följa processen: Frågeställning – Informationsbehov – Inhämta – Analys – Resultat – Delgivning – Agera. Det sistnämnda överlämnar vi naturligtvis till uppdragsgivaren.

 

Några exempel på typiska Business Intelligence-uppdrag:

  • Vilka arbetar på marknadsavdelningen på konkurrenten X?

  • Hur ser ägarbilden i företag Y ut?

  • Vad avser moderbolaget med sitt innehav i företag Z?

  • Vilka riksdagsmän driver frågan om lika rösträtt för A- och B-aktier?

  • Vilken typ av frågor har chefen för myndighet A drivit i sina tidigare positioner?

 

Våra tjänster inom Omvärldsanalys och Due Diligence, t.ex. Corporate Due Diligence och Personal Due Diligence ligger också inom sfären för Business Intelligence.