Stockholm Reseach Unit

Företagsprofiler – Corporate Due Diligence

 

Kvalitativa analyser av företag är värdefulla i flera olika sammanhang.

Det kan röra sig om förändringsbenägenheten i en konkurrentanalys eller en grundlig genomgång av entreprenörerna i ett due diligence-projekt (se även personal due diligence). Gemensamt är värdet av en objektiv väl analyserad bild som ger dig insikter inför ett beslutsfattande. Analys ger kunskap, kunskap ger försprång.

 

Vi granskar och analyserar företag ur en mängd aspekter, t.ex.:

  • Struktur och organisation

  • Styrelse och management

  • Beredskap för marknadsförändringar

  • Miljö- och personalpolitik

  • Profil och image

  • Mål, strategi och taktik

  • Styrkor och svagheter

  • Ägande och ekonomiska basfakta

 

Fokus och tyngdpunkt varierar naturligtvis beroende på uppdragens karaktär.