Stockholm Reseach Unit

Våra kunder

 

Våra uppdragsgivare representerar många olika slags verksamheter. Gemensamt är behovet av supportinsatser, tillfälligt eller kontinuerligt, för att styra fokus till den egna kärnverksamheten.

Bland våra kunder märks främst företag inom industrin, säkerhets-branschen, myndigheter, lobbyingföretag samt i viss mån även PR-branschen. Våra uppdrag är till största delen konfidentiella på våra uppdragsgivares önskemål.

 

Sekretess är ett nyckelord för oss. Lista över referenskunder kan lämnas på begäran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne