Stockholm Reseach Unit

Politisk analys

 

Hos många av våra kollegor inom konsultvärlden kallas politisk analys och rådgivning för Public Affairs. Vi gillar dock begreppet politisk analys som benämning på penetrering av besluts-processer, argument och ståndpunkter, aktörer, debatter och politiska scenarion.

Hantverket är just den politiska analysen av det som har hänt, det som sker och vad som kommer att segla upp på den politiska dagordningen. Med hjälp av politisk analys förser vi våra kunder med politisk orientering. Information om vad som är på gång krävs ofta för ett rationellt agerande. Vi har utvecklat våra sinnen för att nosa upp "early warnings". Sen överlåter vi till kunden att agera eller besluta om insatser, t.ex. lobbying. SRU arbetar inte med direkt lobbying – den kompetensen finns i vårt nätverk.